Купівля/Продаж нерухомого майна юридичною особою з розстрочкою платежу

Купівля/Продаж нерухомого майна юридичною особою з розстрочкою платежу

Дуже часто при продажі нерухомого майна сторони домовляються про розстрочку. Будь-яка Сторона може запевняти, що все буде добре, звертати увагу, що саме купівля або продаж нерухомого майна здійснюється в його інтересах у зв’язку з чим у нього відсутні будь-які скриті мотиви, звертати увагу про відсутність будь-яких ризиків з вашого боку та ін.

В даній статті ми розберемо як юридично правильно оформити угоду щодо продажу нерухомого майна з розстрочкою платежу для уникнення негативних наслідків у майбутньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 66 Господарського кодексу України (надалі за текстом – «ГК України») реалізація майнових прав підприємства здійснюється в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими законодавчими актами України.

Згідно ч. 1, 2 ст. 67 ГК України, відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємства вільні у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

Відповідно до ч. 7 ст. 179 ГК України, господарські договори укладаються за правилами, встановленими Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом, іншими нормативно-правовими актами щодо окремих видів договорів.

Згідно ч. 1 ст. 655 Цивільного кодексу України (надалі за текстом – «ЦК України») за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно ч. 2 ст. 692 ЦК України, покупець зобов’язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу.

На підставі вище викладеного у разі продажу нерухомого майна ми пропонуємо використовувати саме Договір купівлі-продажу з розстрочкою платежу.

Договір купівлі-продажу з розстрочкою платежу посвідчується нотаріально.

Законодавцем передбачені два варіанти переходу право власності на нерухоме майно за Договором купівлі-продажу з розстрочкою платежу, а саме:

Перший варіант: з моменту нотаріального посвідчення Договору купівлі-продажу;

Другий варіант: після виконання зобов’язання щодо повної сплати за об’єкт нерухомості.

Повірте будь-яка сторона Договору буде наполягати на більш вигідному для себе варіанту.

Перш за все вам необхідно поставити перед собою запитання, яким чином у разі невиконання зобов’язань по Договору ви зможете себе захистити.

При використанні першого варіанту, право власності на нерухомість одразу перейде до Покупця у зв’язку з чим Продавцю буде проблематично захистити свої права у разі невиконання зобов’язання Покупцем щодо сплати за об’єкт нерухомості. Покупець буде вимушений звертатися до суду за захистом своїх прав, однак вирішення судового спору може затягнутися на роки. В цьому випадку Покупець буде продовжувати законним способом користуватися нерухомим майном, однак у Продавця не буде доступу до нього, що явно грає проти останнього.

У разі використання другого варіанту, коли право власності на нерухоме майно перейде до Покупця безпосередньо після виконання своїх зобов’язань щодо сплати за об’єкт нерухомості у повному обсязі, саме в останнього будуть виникати ризики щодо подальшої реєстрації нерухомого майна.

Як ми бачимо існують ризики як зі сторони Продавця так і зі сторони Покупця, у зв’язку з чим необхідно складати договір так щоб захистити свої інтереси якомога краще.

Складанню Договору купівлі-продажу нерухомого майна з розстрочкою платежу необхідно приділити окрему увагу, не погоджуйтесь підписувати шаблонний договір який вам пропонує нотаріус або інша сторона, адже даний договір може містити як позитивні так і негативні для вас наслідки.

Також вважаємо за необхідне наголосити на тому, що якщо ви вирішили продати або купити нерухоме майно, вам просто необхідно спочатку перевірити Покупця/Продавця на предмет наявних судових спорів, наявність боргів та зобов’язань останнього та лише після цього приступати до переговорів. Повірте, при продажі або купівлі нерухомого майна виникають багато ризиків які вам необхідно мінімізувати.

Всі Договори купівлі-продажу нерухомого майна з розстрочкою платежу є індивідуальними і ми з радістю складемо для вас особистий договір в якому мінімізуємо будь-які негативні для вас ризики 🙂

 

Категория: Статті
Автор: Артем Горячев - Старший Юрист,Адвокат
Демонстрація типографіки і шрифтів