Перевірка органами Держпраці

Перевірка органами Держпраці

В нашу компанію дуже часто звертаються Клієнти з питань пов’язаних з перевірками органами Держпраці.

Перевірка органами Держпраці може проводиться на будь-якому Підприємстві, не зважаючи на чисельність працівників.

Як показує практика, більше 70 відсотків Підприємств не готові до такої перевірки, серед розповсюджених запитань ми можеми виділити, питання співвідношення Цивільно-правових договорів з Трудовими договорами. Саме вказаному питанню ми посвятимо дану статтю.

Спочатку розберемо Трудовий договір.

Трудовий договір, це угода між працівником і власником підприємства на підставі якої працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою у зв’язку з чим працівник підлягає дотримуватись внутрішнього трудового розпорядку, а власник підприємство зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату.

У відповідності до норм чинного законодавства, працівник не може бути допущений до роботи без укладення Трудового договору, в  тому числі без повідомлення відповідного органу про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Трудовий договір укладається, як правило, в письмовій формі. При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт, трудову книжку та інші документи.

Перейдемо до Цивільно-правового договору.

Цивільно-правовим договіром є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов’язкі, виконавець робіт, на відміну від найманого працівника, не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку, наказ про прийняття на роботу не видається.

Цивільно-правові договори застосовуються для виконання конкретної роботи, що спрямована на одержання результатів праці.  В разі досягнення зазначеної мети вважаються виконаними та дія їх припиняється.

Таким чином, основною ознакою, що відрізняє Трудовий договір від Цивільно-правового, є те, що: Трудовим договором регулюється процес трудової діяльності, тобто її організація.

За Цивільно-правовим договором процес організації трудової діяльності залишається за його межами. Метою договору є отримання певного матеріального результату. Виконавець, який працює за Цивільно-правовим договором, на відміну від Працівника, який виконує роботу відповідно до трудового договору:

 • Не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку;
 • Самостійно організовує свою роботу і виконує її на власний ризик;
 • Працівник не зараховується до штату Підприємства;
 • Не вноситься запис до трудової книжки;
 • Не видається розпорядчий документ про прийом його на роботу на певну посаду.

Основні ознаки, які має мати договір Цивільно-правового характеру, є:

 • Конкретний результат виконаної роботи або наданих послуг, який має матеріальний вимір.
 • Внутрішні локальні акти роботодавця на виконавця робіт (послуг) не поширюються.
 • Строк дії договору – одна з обов’язкових умов ЦПД. Строк має бути зазначений у самому договорі. Факт виконання робіт оформляється Актом виконаних робіт (наданих послуг).
 • Трудова книжка на тих, хто працює за ЦПД, не ведеться.
 • У штатному розписі немає посади, що відповідає роботам, які виконуються за ЦПД.
 • Правила трудового розпорядку на виконавця не поширюються. Табель не ведеться, норма робочого часу не обмежена. Виконавець самостійно визначає режим свого робочого часу, але деякі обмеження можуть бути встановлені умовами ЦПД.
 • Виплачується винагорода за виконані роботи. Строки і розмір оплати встановлюються в ЦПД.
 • Відносини припиняються після закінчення строку дії договору.

Підприємства для зменшення сплати податків дуже часто використовують Цивільно-правові договори, однак вважаємо за необхідне наголосити на тому, що дані Цивільно-правові договори повинні бути складенні у відповідності до норм чинного законодавства так як Держслужба дуже часто співвідносить Цивільно-правові договора з Трудовими на підставі чого Підприємтва зобов’язані платити величезні штрафи.

З метою уникнення можливих негативних висновків за результатами перевірки ми рекомендуємо Вам зазделегіть звернутися до юристів для уникнення негативних наслідків.

Якщо ж перевірка органами Держпраці все ж відбулася, рекомендуємо щоб на час проведення перевірки на території підприємства не перебували жодні працівники, які працюють по договорах Цивільно-правового характеру. В ході перевірки працівники Держпраці можуть запитувати у осіб, які перебувають на території чи є вони штатними працівниками, на підставі чого перебувають на території підприємства та яку роботу виконують тощо. Перевірка органами Держпраці може супроводжуватися фіксуванням певних фактів за допомогою відео чи фото засобів.

Ви можете звернутися до наших юристів з метою отримання більш детальної та конкретної інформації саме по Вашому питанню. Ми будемо раді вам допомогти 🙂

 

 

Категория: Статті
Автор: Артем Горячев - Старший Юрист,Адвокат
Демонстрація типографіки і шрифтів