Приведення Статуту у відповідність із законом

Приведення Статуту у відповідність із законом

Приведення Статуту у відповідність із законодавством. Право чи необхідність?

Правовий статус Товариств зареєстровних до 17 червня 2018 р., визначався ЗУ “Про господарські товариства”. При цьому Статути містили вимоги передбачені положеннями ЗУ “Про господарські товариства”.

17 червня 2018 р., вступив в законну силу Закон України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”(надалі “Закон”).

Даний Закон є спеціальним.

Законом визначено правовий статус Товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (надалі ТОВ та ТДВ).

Положеннями Закону визнано таким, що втратив чинність, Закон України “Про господарські товариства”. У тих частинах, що стосується Товариств з обмеженою відповідальністю та Товариств з додатковою відповідальністю.

Положення Статутів ТОВ та ТДВ, що не відповідають новоприйнятому Закону зберігають чинність протягом 1 року з дня набрання законної сили цим Законом.

Тобто, законодавець чітко визначив строк до якого повинні бути приведенні Статути у відповідність із Законодавством.

Цей строк закріплений законодавцем –  до 17 червня 2019 р.

Після настання вказаної дати Статут залишається дійсним в частинах, що не суперечать вимогам чинного Закону.

У зв’язку з тим, що деякі Товариства привели Статути у відповідності до законодавства виникає ряд питань. Яким чином останнім співпрацювати з Товариствами Статутні документи яких не приведенні у відповідність до вище зазначеного Закону.

За новим Законом внесено ряд істотних змін, щодо господарської діяльності ТОВ та ТДВ.

Згідно нового Закону закріплено поняття значного правочину. На підставі чого передбачений особливий порядок надання згоди на вчинення певних видів правочинів.

Виключно загальними зборами приймаються Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину.

Згідно ч. 2 ст. 44 Закону, значним визнається правочин якщо вартість майна, робіт або послуг, перевищує 50 % вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.

Отже, недотримання певних положень чинного законодавства може слугувати в подальшому до визнання недійсними певних договорів.

У зв’язку з цим, приведення Статутів у відповідність до норм Закону, є необхідністю ніж правом.

Наша Команда допоможе Вам зі всіма необхідними реєстраційними діями.  У випадку виникнення запитань, наші юристи будуть раді на них відповісти.

Категория: Статті
Автор: Артем Горячев - Старший Юрист,Адвокат
Демонстрація типографіки і шрифтів